TELE-NARO SA/NV
 
TELE-NARO SA/NV
TELE-NARO SA/NV
 
  • Français
  • Nederlands

Beheerssystemen

Telebeheer
Klassieke systemen

Support

TeamViewer

Accès Client

TELE-NARO SA/NV
   
TELE-NARO SA/NV   TELE-NARO SA/NV
 
V03 – Is een thuisstation bezitten sowieso niet rendabel?

ImageZeker niet! De meeste uitbaters van een klassiek thuisstation stellen zich jammer genoeg tevreden met een gevoel van een goed geweten op het moment van de aankoop. Ze kopen tegen een lagere prijs een pomp, tank, enkele leidingen en eventueel een informaticasysteem voor het beheer. Dan onderhandelen ze met de petroleummaatschappij over een gunstige aankoopprijs voor de brandstof in bulk. En ze leven nog lang en gelukkig met het valse geloof dat alles in kannen en kruiken is.

Maar na de droom komt de werkelijkheid. Er spelen nog tal van andere elementen een rol in de rendabele uitbating van een thuisstation.

Lees meer...
 
 
TELE-NARO SA/NV   TELE-NARO SA/NV
 
   
TELE-NARO SA/NV   TELE-NARO SA/NV
 
Blijf baas over uw brandstofbudget en blijf lachen! PDF Afdrukken E-mail

ImageMister Fuel® en WebSt@t, dat is de winnende combinatie waarvoor meer dan 90% van onze klanten gekozen heeft. Het telebeheersysteem van TELE-NARO is werkelijk uniek en vloeit voort uit een jarenlange ervaring met veel tevreden klanten. Veiligheid, controle en tijdwinst zijn optimaal en maximaal. De echte inzet was om makkelijk en tegen een lagere kostprijs een coherente, volledige en gecentraliseerde gegevensbank binnen één enkele performante beheerstool te bekomen.

De brandstofprijzen blijven alsmaar stijgen. Nu meer dan ooit moet u om fraudes en afwijkingen te ontdekken een snelle en doeltreffende controle kunnen uitvoeren. Een gezond beheer van de toegangen en voorraad is al even onontbeerlijk. Zonder een perfecte centralisatie van de informatie is het gewoonweg onmogelijk om enerzijds de eventuele tankbeurten van derden in uw station correct te factureren en anderzijds de reglementaire boekhouding gekoppeld aan de recuperatie van de speciale accijnzen op uw professionele diesel gedegen bij te houden? U kan hier misschien voordeel uit halen en de sommen kunnen zeer aanzienlijk zijn!!!

Image

Om een echt bruikbare gegevensbank op te bouwen bestaan er geen mirakels, men moet over de vereiste bekwaamheden beschikken, dan moet men nog eens heel veel tijd spenderen en tenslotte moet men voor een opvolging op elk mogelijk moment zorgen.

De gebeurtenissen en te nemen maatregelen kunnen niet wachten!!! TELE-NARO doet dit, en nog veel meer, voor u.

Image

 

Het WebSt@t-programma

De WebSt@t is in niets te vergelijken met een « ordinaire » listing. Het programma laat toe een overvloed aan afgedrukte staten of grafieken naar eigen wens te selecteren, weer te geven of te distilleren. Alle statistische roosters en tabellen kunnen geïndividualiseerd worden. U geeft enkel de gegevens weer die u interesseren en u verbergt de rest.

De WebSt@t is veel meer dan een eenvoudige raadplegings- en aanmaaktool. Deze bevat krachtige logische analysemotoren. Gedaan met de eindeloze vergelijking van listings, de software berekent en geeft automatisch de gegevensselectie weer en informeert u duidelijk over eventuele afwijkingen in vergelijking met de vastgelegde doelstellingen …

ImageOpdat het thuisstation een rendabele investering zou blijven, moet een voorraadbreuk zoveel mogelijk beperkt worden. Van zodra het bufferpeil in de tank bereikt is, wordt u automatisch verwittigd. U heeft dan de keuze: of u bestelt zelf keer per keer of het systeem start mechanisch de bestelprocedure bij uw leverancier tegen de voorwaarden die u vooraf onderhandeld heeft. Wat er ook van zei, de bestelling wordt tot de levering opgevolgd. In het kader van een controle op de recuperatie van de speciale accijnzen blijft het beheer van de voorraad en leveringen een sleutelelement dat ontegensprekelijk volledig juist moet gebeuren!!!

ImageDankzij het telebeheer van de tank zijn de hoeveelheden op voorraad, zonder enige interventie van uwentwege, steeds gewaardeerd en dit zowel in volume als in euro. U kan zo op eender welk moment de verbruikte hoeveelheden kennen, maar u kan ook weten hoeveel u dit precies gekost heeft. U kan ook verkoopmarges per groep vastleggen. Met slechts enkele klikken krijgt u de gedetailleerde lijsten van de tankbeurten, per periode en per gebruiker, automatisch gewaardeerd tegen de kost- of verkoopprijs. Met de WebSt@t kan u uw station ook delen met andere gebruikers (personeel, filialen, onderaannemers, buren, enz.), zonder administratieve zorgen en zonder speculatief risico.

ImageWanneer u verschillende exploitatiezetels beheert, vormen al uw stations een echt privaat netwerk dat toegankelijk is voor al uw voertuigen zonder dat u bedolven raakt onder een berg administratie. De gegevens van al uw stations worden systematisch elke dag op uw PC in de administratieve hoofdzetel gecentraliseerd.

 

Image 

De module voor de recuperatie van de speciale accijnzen op professionele diesel

De module, die rechtstreeks in het WebSt@t-programma geïntegreerd is, berekent automatisch en zonder eender welke invoer van uwentwege de volledige, gedetailleerde en zeer complexe boekhouding i.v.m. de recuperatie van de speciale accijnzen. U wordt via mail verwittigd van zodra er een nieuwe klik gepubliceerd werd. De WebSt@t berekent automatisch de eventuele heffing op de voorraad wanneer u daaraan onderworpen bent en de kostprijs (en dus ook de verkoopprijs) van de liters in de tank wordt aangepast. Op het einde van elke aangifteperiode stelt u in minder dan 5 minuten uw officiële aangifte op, maar ook die van derden die zich eveneens aan uw tanks bevoorraden!!!

De boekhoudmethodes en het aangifteformulier opgenomen in de WebSt@t werden officieel goedgekeurd door de Centrale Administratie van Douane en Accijnzen.

Image 

Contacteer ons voor een demo op uw site …


 
 
TELE-NARO SA/NV   TELE-NARO SA/NV
 
  TELE-NARO SA/NV TELE-NARO SA/NV  
   
© 2021 TELE-NARO SA/NV